Sponsor Totem tour 2014

Totem Tour 2014 wordt gesponsord door Koppert Biological Systems.

Henri Oosthoek, lid van de hoofddirectie van Koppert over de Totem Tour 2014:

In 2013 werd bij Koppert het Tuinderscafé organiseerd. Hier werd de aftrap gegeven voor een sterkere verbinding tussen twee gemeenten: Lansingerland en Águilas. Lansingerland in Nederland, de plaats waar onze hoofdvestiging is, Águilas in Spanje waar we ook op grote schaal biologische bestrijders kweken  voor het grootste tuinbouwgebied van Europa. Twee gemeenten die allebei sterk geworteld zijn in de tuinbouw. Twee gemeenten waar Koppert sterk bij betrokken is. We leveren van hieruit oplossingen naar de tuinbouwsector om ons heen en hebben een sterke binding met de plaatselijke gemeenschap. Veel van onze medewerkers wonen en werken in deze regio's.

In 2013 tekenden de burgemeesters van beide gemeenten een intentieverklaring en er waren diverse sprekers uit de tuinbouwketen over verduurzaming. Het verder verduurzamen van de land- en tuinbouw is een kans en een missie voor Koppert. Een opdracht die we wereldwijd oppakken. 

De Totem staat symbool voor het verbinden van tuinbouwgebieden, van gemeenschappen. De route van Nederland naar Spanje wordt afgelegd met een zeilschip. Gebruikmakend van de natuur, wind en water. En waar nodig wordt nieuwe technologie ingezet om zoveel mogelijk te verduurzamen.  En daarvoor is pionierswerk nodig, doorzettingsvermogen en expertise. Dat zien we terug in de Totem. Dat zien we terug in de noviteit die de Totem aan boord heeft: een nieuw type windmolen, die een forse besparing op fossiele brandstof aan boord van schepen moet gaan geven.

De Totem is het eerste schip ter wereld met deze windgenerator. Het schip heeft een opmerkelijke historie en een metaformose ondergaan: van reddingsboot tot zeiljacht. In de ontwikkeling en toewijding bij deze verandering herkennen we ons bij Koppert. We zijn constant op zoek naar vernieuwing, naar nieuwe wegen en koersen, waarbij we zoveel mogelijk de natuur inzetten als hulp. Met de komst van de Totem naar Águilas, willen we de verbinding tussen beide tuinbouwgemeenten versterken. Gemeenten die allebei een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de tuinbouw. We vinden het bijzonder om dit te mogen doen  in het bijzijn van de burgemeester, klanten, collega’s, vrienden, familie en andere relaties. Relaties die de basis zijn om te verbinden. Doet u met ons mee?

Over Koppert Biological Systems

Ons vak: een totaalbenadering van gewasgezondheid 
Al bijna een halve eeuw ontwikkelt Koppert voor sectoren als de glastuinbouw, de vollegrondstuinbouw, de fruitteelt en de akkerbouw duurzame oplossingen op het vlak van plantgezondheid. Met behulp van natuurlijke vijanden, microorganismen en biostimulanten zorgen wij voor een gewas dat gezond, weerbaar en vitaal is, zowel bovengronds als in het wortelmilieu. Ook leveren wij hommels voor de natuurlijke bestuiving van gewassen. Met deze totaalbenadering bieden wij de telers een sterk alternatief voor de chemische gewasbescherming en kunnen zij voedselveilig en concurrerend produceren.

Vernieuwing, kennis, begeleiding
Vernieuwing staat bij ons hoog in het vaandel. Naast de productie en de distributie is internationaal onderzoek daarom een kernactiviteit. Met begeleiding en advisering dragen wij al onze kennis graag over op de afnemers van onze producten wereldwijd. Wij zijn inmiddels actief in ruim tachtig landen en werken nauw samen met partners over de hele wereld, waaronder universiteiten en onderzoeksinstituten. In meer dan twintig landen hebben wij eigen vestigingen of productiefaciliteiten.

Onze visie en aanpak: zorgeloos telen

Koppert is internationaal marktleider op het gebied van de biologische gewasbescherming en de natuurlij ke bestuiving. Koppert staat voor betrouwbaarheid, innovatie en kwaliteit. Onze meerwaarde: schoon en veilig telen voor een gezonde toekomst. Tevreden gebruikers staan bij ons centraal. Met bedrijfszekere systemen, gebaseerd op producten van topkwaliteit, nemen wij de telers veel zorgen uit handen.

Natuurlijk verder met Koppert
natuurlijke vijanden microorganismen - weerbaar telen - hommels voor natuurlijke bestuiving internationaal onderzoek - begeleiding en advisering

Meer informatie:
www.koppert.nl